Kwalificatie-Register

Kwalificatie-Register

 

 

CONTROLEER                                            AANMELDEN DLP                            ZOEK BEDRIJF

Op www.dlp-register.nl                            Een nieuwe DLP, HVK, MVK,           Bekijk alle deelnemende

kunt u een registratienummer                MKB aanmelden kan via                bedrijven en bekijk hun

invoeren om te bekijken welke                http://www.dlp-register.nl             kwalificaties op

certificaten iemand behaald heeft.                                                                 http://www.dlp-register.nl

 

 

 

GA VOOR AANTOONBARE DESKUNDIGHEID VOOR WERKEN IN OF MET VERONTREINIGDE GROND(WATER)

Werken in of met verontreinigde grond(water). Het is van groot belang om dat goed en veilig te doen. Zoek in het Kwalificatieregister eenvoudig naar een DLP (basis), DLP-R (CROW register), DLP-Master, Veiligheidskundige (HVK/MVK), MKB en arbeidshygiënisten met de juiste opleidingen en aantoonbare werkervaring.